Blog dành cho mọi người, những bạn đang quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe Thân Tâm Trí

Làm chủ thời gian, làm chủ số phận.

Thực tế dù bận đến đâu thì mỗi người đều có thể sắp xếp ít nhất 1 giờ đồng hồ mỗi ngày để đọc, học ngoại ngữ, ra ngoài vận động.