Blog dành cho mọi người, những bạn đang quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe Thân Tâm Trí

5 điều cần dạy cho trẻ để phòng chống bắt cóc

PNO – Các nhà giáo dục, gia đình và cộng đồng cần nghiêm túc và nỗ lực tuyên truyền, rèn luyện các kỹ năng bảo vệ bản thân cho trẻ và cả người lớn nhằm tăng khả năng phòng vệ trước nạn bắt cóc. Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 5 năm (2012-2017), […]